Data-uitwisseling

Transparantie & communicatie

Het vraagt vakmanschap om kwalitatief goede vleesvarkens af te leveren. De basis hiervoor wordt gelegd bij de vermeerderaar. De beste genetica, gezonde dieren, een goede hygiëne en professioneel management zijn cruciaal voor een efficiënte varkensvleesproductie. De juiste informatiestromen helpen u als varkenshouder bij uw bedrijfsmanagement. Korte lijnen en een open en transparante communicatie zorgen ervoor dat gegevens voor alle schakels inzichtelijk zijn en uitgewisseld kunnen worden. Hierdoor kunnen problemen snel worden opgelost. Het resultaat: duurzame, gezonde dieren die optimaal presteren.