Gezondheid

Binnen de Netporc® aanpak werken wij met een eigen ketendierenarts. Deze dierenarts onderhoudt contact tussen vermeerderaar, vleesvarkenshouder en hun dierenartsen. Centraal hierin staat de centrale Netporc® database waar o.a. de gezondheidsmonitor gekoppeld wordt aan de technische dierprestaties en de slachtresultaten. Analyse van deze gegevens brengt verbeterpunten in beeld waar vervolgens in goed overleg gezamenlijk aan wordt gewerkt. Zo worden Netporc® biggen continu beter.

 
Monitoring zeugen en fokgelten

Bij Netporc® vermeerderaars wordt de gezondheid van zeugen en fokgelten door de bedrijfsdierenarts gemonitord middels bloedonderzoek, bedrijfsbezoek en data registratie. Onze Netporc® dierenarts heeft inzicht in deze gegevens. Eventuele gezondheidsaspecten worden zo vroegtijdig ontdekt zodat wij in goed overleg passende maatregelen kunnen nemen. Dit komt de kwaliteit van de biggen ten goede.

Monitoren van 25 kg biggen

Bij Netporc® vermeerderaars worden biggen van circa 25 kg via bloedonderzoek getest op relevante dierziekten. Op deze manier bieden we afnemers een goed beeld van de gezondheidsstatus van de dieren die zij kopen. En mochten er onverhoopt toch gezondheidsproblemen aan het licht komen, dan kan er in goed overleg vroegtijdig een behandelplan worden opgesteld. Om de data goed te kunnen vergelijken worden alle onderzoeken door het laboratorium Vaxxinova in Münster uitgevoerd.