Uit de praktijk

Salmonellaprobleem succesvol aangepakt

Zomaar een situatie uit de praktijk. Bij een vermeerderingsbedrijf bracht de Netporc® gezondheidsmonitor aan het licht dat de salmonella-waarden opliepen. Reden om de aan dit bedrijf gekoppelde vleesvarkenshouders direct hierover te informeren. Zo...
Lees meer >