Salmonellaprobleem succesvol aangepakt

Zomaar een situatie uit de praktijk. Bij een vermeerderingsbedrijf bracht de Netporc® gezondheidsmonitor aan het licht dat de salmonella-waarden opliepen. Reden om de aan dit bedrijf gekoppelde vleesvarkenshouders direct hierover te informeren. Zo konden zij preventieve maatregelen nemen. Een grondige analyse op het vermeerderingsbedrijf bracht de oorzaak aan het licht, waardoor er snel maatregelen genomen konden worden. Nu zijn de waarden weer normaal, zonder dat er financiële schade is geleden.